CONTOH DAN CARA MEMBUAT SURAT KUASA YANG BAIK

Author:
CONTOH DAN CARA MEMBUAT SURAT KUASA YANG BAIK:Contoh dan Cara Membuat Surat Kuasa ~ Sebuah Surat Kuasa memberikan sementara suatu hak / wewenang tertentu untuk mewakili seseorang yang sedang berhalangan. Surat kuasa tidak serta merta dinyatakan sah apabila tidak dibubuhi tanda pengenal pemberi hak yang ditandai dengan nilai materai. Tanda pengenal bisa berupa Tanda Tangan, KTP, Cap Jempol, KK dan lain sebagainya.

Fungsi surat kuasa itu

CONTOH DAN CARA MEMBUAT SURAT KUASA YANG BAIK