UBTVQH cho ý kiến về báo cáo giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri

Author:
UBTVQH cho ý kiến về báo cáo giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri:

UBTVQH cho ý kiến về báo cáo giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri

UBTVQH cho ý kiến về báo cáo giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri

Video Source