Daftar Hotel di Bau-Bau,Raha Dan Kolaka

Author:
Daftar Hotel di Bau-Bau,Raha Dan Kolaka:

BAU - BAU 
Debora Hotel 
R.A. Kartini Street 15, Bau-Bau
Phone: (0402) 21203


Liliana Hotel R.A. Kartini Street 18, Bau-Bau
Phone: (0402) 21197


Elizabeth Hotel R.A. Kartini Street 21, Bau-Bau
Phone: (0402) 21614


Mutiara Hotel M.H. Thamrin Street 28, Bau-Bau


Yusrida Hotel Sultan Hasanuddin Street 36,
Bau-Bau
Phone: (0402) 21342


Fitria Hotel M.H. Thamrin Street 20/21, Bau-Bau
Phone: (0402) 21356


Wisata Hotel Kelapa Street 6D, Bau-Bau
Phone: (0401) 21662
RAHA
Tani Hotel 
Dr. Sutomo Street 27, Raha
Phone: (0403) 21168


Ilham Hotel 
Jend. A. Yani Street 17, Raha
Phone: (0403) 21070


Karunia Hotel 
R.A. Kartini Street 1, Raha
Phone: (0403) 21103


Berlian Hotel 
Letjend Sukowati Street 130, Raha


Permata Sari Hotel 
Jend. A. Yani Street, Raha 
Aliah Hotel 
Jend. Sudirman Street 15, Raha
Phone: (0403) 21218


Andalas Hotel 
Sukowati Street 62, Raha
Phone: (0403) 21071


Raodah Hotel 
Yos Sudarso Street 25, Raha
Phone: (0403) 21088


Muna Indah Hotel 
Jend. A. Yani Street 75, Raha
Phone: (0403) 21061
KOLAKA 
Duta Wisata Hotel
Sam Ratulangi Street 1, Kolaka
Phone: (0405) 21261
Monalisa Hotel 
Konggoasa Street 67, Kolaka