Daftar Hotel di Pontianak

Author:
Daftar Hotel di Pontianak:

PONTIANAK
Mahkota Hotel
Sidas Street, 8 Pontianak
Phone: (62-561) 736022
Fax: (62-561) 736024Kartika Hotel
Rahadi Osman Street, Pontianak
Phone: (62-561) 734401
Fax: (62-561) 738457


Khatulistiwa Hotel
Diponegoro Street, Pontianak
Phone: (62-561) 736793


Mahkota Hotel
Diponegoro Street, 1 Singkawang
Phone: (62-562) 736022
Fax: (62-562) 736024


Pontianak Raya Hotel
Pak Kasih Street, 44 Pontianak
Phone: (62-561) 732495
Fax: (62-562) 733781


Orient Hotel
Tanjungpura Street, Pontianak
Phone: (62-561) 732650


Wijaya Kusuma Hotel
Musi Street, 51-53 Pontianak
Phone: (62-561) 732547
Gajah Mada Hotel
Gajah Mada Street, 177
Phone: (62-561) 761598


Sentral Hotel
HOS Cokroaminoto Street, 232
Phone: (62-561) 734444


Surya Hotel
Sidas Street, 11A
Phone: (62-561) 734337


Merpati Hotel
Imam Bonjol Street, 111
Phone: (62-561) 745481


2000 Hotel
Gajah Mada Street, 84
Phone: (62-561) 735062


Garuda Hotel
Pahlawan Street, 40
Phone: (62-561) 736890


Muslim Hotel
Imam Bonjol Gg. Martapura Baru
Phone: (62-561) 761598


Kapuas Palace Hotel
Imam Bonjol Street, Pontianak
Phone: (62-561) 736122
Fax: (62-561) 734374


PONTIANAK REGENCY
Daya Baru Hotel
Raya Street, 7-8 Mempawah
Patoka Hotel
Sei Pinyuh Bus station