Daftar Kode Pos Kebon Jeruk

Author:
Daftar Kode Pos Kebon Jeruk: Berikut adalah daftar Kode Pos Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat:

KELURAHAN / DESAKODE POS
Kode Pos Duri Kepa 11510
Kode Pos Kebon Jeruk 11530
Kode Pos Kedoya Selatan 11520
Kode Pos Kedoya Utara 11520
Kode Pos Kelapa Dua 11550
Kode Pos Sukabumi Selatan 11560
Kode Pos Sukabumi Utara 11540