Hỏa hoạn lớn tại tòa chung cư Grenfell Tower, London - Một số người thiệt mạng

Author:
Hỏa hoạn lớn tại tòa chung cư Grenfell Tower, London - Một số người thiệt mạng:

Hỏa hoạn lớn tại tòa chung cư Grenfell Tower, London - Một số người thiệt mạng

Hỏa hoạn lớn tại tòa chung cư Grenfell Tower, London - Một số người thiệt mạng

Video Source