Rakshabandhan Special: Pakistani woman reaches to India to tie Rakhi to PM Modi

Author:
Rakshabandhan Special: Pakistani woman reaches to India to tie Rakhi to PM Modi:

Rakshabandhan Special: Pakistani woman reaches to India to tie Rakhi to PM Modi

Rakshabandhan Special: Pakistani woman reaches to India to tie Rakhi to PM Modi

Video Source